Lokala regler

Nedan hittar du de aktuella tillfälliga lokala reglerna som gäller vid spel på banorna.

Halmstad GK

Norra banan & Södra banan

Mark under arbete

Områden som får anses nytorvade eller nysådda är mark under arbete (MUA). Om spelarens boll ligger i eller vidrör MUA eller om det påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b.

Pluggad boll

På spelfältet får boll, som ligger i sitt nedslagsmärke, utan plikt, markeras, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg.