Tävlingsersättning Enkät

Regler för tävlingsersättning för spelare som ingår i Halmstad GKs elit och juniorverksamhet.
Milersättning för tävlingar på orter mer än 15 mil från Halmstad, måste godkännas i förväg av Daniel Stark el Henrik Staff.

Redovisning ska ske senast 14 dagar efter genomför tävling därefter utgår ingen ersättning.

Hallandstouren ersätts med:
Startavgift (är förbetald) , Lunch (faktureras HGK efter inlämnad lista av ansvarig ledare)

Skandia First ersätts med : Startavgift och Lunch (Luncen faktureras HGK efter inlämnad lista av ansvarig ledare)

Skandia Tour Elit, Skandia Tour Future,, Skandia Cup, JMI, Hallands DM och JDM ersätts med:
Startavgift, Boende max 450kr/natt, Milersättning 18:50/mil (förutsätter samåkning om möjligt!)

Övriga tävlingar måste i förväg få godkännande av Tränarna för att ersättning ska utbetalas.

Kvitto förvaras hemma och behöver INTE lämnas in till klubben men ska kunna redovisas om HGK så önskar. Kvitton ska sparas fem år.

Frågor!

Ersättningsregler: Daniel Stark 035-176815 eller daniel.stark@hgk.se

Utbetalningar: Margareta Rosengren 035-176810 eller margareta.rosengren@hgk.se