Anmälan till föreläsning med Fredrik Wetterstrand

Vi skulle bli jätteglada om du/ni som är föräldrar till barn i våra träningsgrupper tog er tid att komma på en föreläsning! 

Fredrik Wetterstrand håller i en föreläsning här på Halmstad GK lördagen den 9 december kl 10-12.

Coacha och stötta ditt barn på bästa sätt!

Fredrik har stor erfarenhet som ledare/coach både individuellt och i lag. Just nu är han en starkt bidragande orsak till att Sverige totalt dominerar på flicklandslagsnivå. Han är en mästare att se till spelarens helhet och utvecklingsmiljö för att kunna trivas och utvecklas på bästa sätt.
Att golf är ett mentalt spel kan vi nog alla hålla med om och vi vuxna påverkar våra barn mer än vad vi många gånger tänker på. Genom egna attityder samt vad och hur vi kommunicerar med våra barn så kan vi antingen hjälpa eller stjälpa!

Vill du vara med den 9 december?

Anmäl dig nedan!