Kategoriändringar

Övergångar mellan medlemskategorierna fullvärdig aktiv medlem, vardagsmedlem, greenfeemedlem samt passiv medlem kan ske under förutsättning att dessa anmäles skriftligen till kansliet senast 31 augusti året innan förändringen skall ske. Observera att ändring av kategori endast kan ske till sådan kategori för vilken du erlagt inträdesavgift. Alltså kan till exempel en vardagsmedlem inte förändra sin kategori till fullvärdig aktiv medlem i fall personen inte tidigare varit aktiv fullvärdig medlem.

Medlemskapsformer

Fullvärdig aktiv medlem

Aktiva medlemmar är medlemmar med obegränsad spelrätt.

Vardagsmedlem

Under vårsäsongen t.o.m. vecka 25 och under höstsäsongen fr.o.m. vecka 33 har vardagsmedlem rätt att spela vardagar utan tidsbegränsning samt lör-, sön- och helgdagar efter kl. 14:00. Vid spel t.o.m. kl. 14:00 på lör-, sön- och helgdagar under nämnda period betalar vardagsmedlem full greenfee (eller berättigad rabatterad greenfee). Full greenfee gäller även alla dagar och tider under perioden vecka 26 - 33.

Greenfeemedlem

Greenfeemedlem äger rätt att spela alla dagar mot halv greenfee alternativt årsgreenfee (7000 kr). Greenfeemedlem bokar starttid enligt samma regler som andra greenfeegäster.

9-hålsmedlem

Medlemskapet ger möjligheter till en 9-hålsrunda per dag. För spel utöver de 9 hålen erläggs halv greenfee. 9-hålsmedlemskap medger inte rabatt till medföljande gäster, familjemedlemmar eller andra rabatter. Medlemskap infördes som ett försök inför säsongen 2015. Medlemsformen erbjuds inte längre enligt årsmötets beslut den 30 november 2015.

Passiv medlem

Har ingen spel –eller bokningsrätt.

 

Årsavgifter 2017

Årsmötet har den 21 november 2016 fastslagit följande avgifter för säsongen 2017.

  Senior Junior
Inträdesavgift 3 x årsavgiften 3 x årsavgiften
Fullvärdig aktiv medlem 6.700 kr 3.150 kr
Vardagsmedlem 3.950 kr 2.050 kr
Greenfeemedlem 2.400 kr 1.200 kr

 

 

 

 

 

 

Observera att avgifterna gäller för innevarande säsong och årsmötet fattar nytt beslut avseende avgifterna för 2018 i november månad 2017.

Förändring av medlemskategori inför säsongen 2018