Medlemsavgifter

Årsavgifter 2018

Årsmötet har den 26 november 2017 fastslagit följande avgifter för säsongen 2018.

  Senior Junior
Inträdesavgift 3 x årsavgiften 3 x årsavgiften
Fullvärdig aktiv medlem 6.900 kr 3.250 kr
Vardagsmedlem 4.150 kr 2.150 kr
Greenfeemedlem 2.600 kr 1.300 kr

 

 

 

 

 

Den högre inträdesavgiften för fullt aktiv medlem erläggs för samtliga kategorier om man som medlem vill ha möjlighet att mellan säsongerna byta medlemskategori. Erläggs endast inträdesavgift för vald kategori erbjuds inte möjligheten att byta medlemskategori mellan säsongerna.

Årsavgiften delas upp i medlemsavgift och spelavgift.

Medlemsavgiften är 1.200 kr för seniorer och 600 kr för juniorer.

Spelavgiften är det överskjutande beloppet från medlemsavgiften för respektive kategori och inkluderar 6 % mervärdesskatt.