Tidbokningsregler

Klubbens tidbokningssystem täcker alla tider mellan 06.00 – 17.51 på båda klubbens banor från och med 30 mars till och med 31 oktober 2015. Undantaget lördagar, söndagar och helgdagar på bollränna tillämpas från och med kl. 16.00. Övriga tider gäller bollränna.

Bokning av starttid

Tre alternativa kanaler för att boka tider finns:

  • Receptionen telefon                035-17 68 00
  • Internet - För bokning via internet gäller det att gå via www.golf.se eller via klubbens egen hemsida www.hgk.se till "Min golf". Efter inloggning gå till "Boka starttider". Vid all bokning används golf-id, som framgår av ditt medlemskort. Testa gärna denna möjlighet någon gång – vid minsta problem eller eventuella frågor kring bokningar via internet hänvisar vi till receptionen på 176800 eller kansliet på 176801. Förbokningen via internet fungerar endast så länge man har mindre än en tid per bana inbokad. Så fort man finns med i systemet en (1) gång på Norra banan och en (1) gång på Södra banan eller mer är det reception eller telefon som kvarstår för att kunna boka fler tider.
  • Terminalen som är belägen i foajén.

Regler för bokning – aktiva medlemmar

Förbokning – varje medlem får ha en (1) tid förbokad på Norra banan och en (1) tid förbokad på Södra banan hur långt i förväg man själv önskar. Så snart man spelat sin först inbokade tid kan ny förbokning göras. Dessa tider kan bokas genom att man anger ett namn och man styr själv om man bokar in sig själv, en 2-boll, en 3-boll eller en 4-boll. Snarast dock senast kl. 17:00 tre dagar innan spel skall man ange korrekt antal spelare i bollen. Vardagsmedlemmar kan endast boka starttider enligt dessa regler under de perioder som de innehar spelrättighet.

Bokning – två dagar före speldag har varje medlem möjlighet att boka ytterligare speltider.

Varje medlem får boka två speltider per bokningstillfälle.

Dessa tider släpps från kl. 08.00 för både medlemmar och gäster. Vid köbildning gäller fortfarande regeln; två från kön och en från telefon. Denna möjlighet gäller alla medlemmar även de som redan är inbokade två gånger i systemet via ovanstående förbokning.

Spontantider – följande tider kan endast bokas samma dag via receptionen eller telefon: Norra banan .51 (första tid 09.51) och Södra banan .51 (första tid 09.51). Mellan 07:00 och 09:00 erbjuds inga spontantider. Samtliga spontantider släpps kl. 08:00 valfri spontantid kan då bokas. Man får endast boka en (1) tid per spelare. Dessa tider är öppna för såväl medlemmar som gäster men vid köbildning har medlem företräde.

Bollränna – gäller då bokade starttider ej tillämpas. En spelare får lägga högst två bollar i rännan.

Bollar som ej utnyttjas skall droppas på marken.

Övrigt

Hcp krav – medlemmar

För medlemmar gäller 36+ (Genomgången grundutbildning samt godkänt uppspel).

Rätt antal spelare

Ifall antalet föranmälda spelare har förändrats skall man snarast, men dock senast kl. 17:00 tre dagar innan spel se till att rätt antal spelare är inskrivna i bokningssystemet .

Avbokning

Skall ske snarast men dock senast kl. 17:00 dagen innan spel antingen via telefonnummer 176817 eller via "Min golf". För sen avbokning eller medvetet utnyttjande av systemet kommer att beivras om ingen godtagbar förklaring kan ges. "Rätt person" måste finnas med i bollen eller i spelpartiet. Detta innebär att man ej har rätt att boka starttider på Norra och Södra banan under samma tidsperiod då man omöjligt kan finnas på två ställen samtidigt. Stickprovskontroller kommer att genomföras under säsongen. Eventuella upptäckter av missbruk kommer att behandlas av styrelsen.

Företagsgolf

Preliminära startförbud är inlagda i bokningschemat. Definitiva startförbud uppdateras efter lottning och kommer att synas i bokningschemat som finns i receptionen samt på "Min golf".

Anmälan skall ske i receptionen

Anmälan om spelpartiets ankomst till klubben ska ske senast 15 minuter före start. Greenfeegäster skall anmäla sin ankomst senast 30 minuter före start. I annat fall lämnas tiden till köande enligt en "stand-by"-lista som receptionen upprättar.

Receptionen har rätt att utöka 2- eller 3-bollar till 3- eller 4-bollar. Vid lugna perioder skall medlemmar ges möjligheten till spel i 2-boll eller 3-boll om så önskas.

På Halmstad Golfklubb gäller softspikes.