Årsmöte 2017

Den 26 november avhölls årsmöte i Halmstad Golfklubb.

Ett lugnt möte

Årsmötet 2017 lockade endast 64 röstberättigade medlemmar och mötet kunde därför hållas på klubben i vårt stora konferensrum. 

Mötet var mycket lugnt och avhandlades på 75 minuter.

Bland annat fattade årsmötet beslut avseende årsredovisning, årsavgifter och budget för nästkommande verksamhetsår.

Årsmötet beslutade att höja årsavgiften för fullvärdigt aktiva medlemmar, vardagsmedlemmar och greenfeemedlemmar med 200 kr för seniorer och 100 kr för juniorer.

Dessutom premierades sju stycken juniorer med Nätverkets stipendie. De som mottog detta var: Kajsalotta Svarvar, Hanna Nilsson, David Skantz, Elvis Emanuelsson, Adam Karlsson, Calle Emanuelsson & Hugo Stark

I övrigt avtackades Sofia Grönberg-Whitmore efter 4 års arbete i styrelsen och Anders Hansson valdes in i styrelsen.

Nedan hittar ni den presentation som redovisades på årsmötet.

Christian Jakobsson

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Frost 2018-12-12
Sylvestersupé för avhämtning 2018-12-10
Rapport från årsmötet 2018-11-27
Träningskortet 2018-11-26
Stor seger i Australien 2018-11-21