Bevattningsförbud i Halmstad kommun

Från och med idag, den 11 april, gäller bevattningsförbud i Halmstad Kommun.

Våra golfbanor

Halmstad Golfklubb vill klargöra att vi inte vattnar med kommunalt vatten. Vi använder endast regnvatten som vi samlar i våra dammar, spillvatten och vatten från kringliggande vattendrag. Inget kommunalt vatten används för bevattning av våra banor.

Bevattningsförbudet

Förbudet införs för att de båda kommunerna inte ska hamna i ett läge av dricksvattenbrist och gäller tillsvidare.

Bevattningsförbudet gäller kommunalt dricksvatten och innebär:

  • det är inte tillåtet att bevattna gräsmattor, blommor eller annat i trädgårdar med vattenslang
  • det är inte tillåtet att fylla pooler
  • det är inte tillåtet att bevattna fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande
  • det är inte tillåtet att tvätta bilen hemma
  • det är inte tillåtet att använda högtryckstvätt för att exempelvis tvätta fasader

Klicka här för att komma till beslutet och mer information.

Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar för vattenförbrukningen i kommunen och tänker på hur vi använder vårt vatten. Laholmsbuktens VA har på sin hemsida publicerat enkla tips hur vi alla kan spara på dricksvattnet - https://www.lbva.se/dricksvatten/sparsammedvattnet.4.5ef2438115a4b9d7ac1c8d6.html.

Följ gärna dessa råd.

Frågor besvaras av undertecknad på telefon 035-176803.

Christian Jakobsson, klubbdirektör

 

Kommentarer