Golf är friskvård

Högsta förvaltningsdomstolen har nu avgjort frågan avseende om golfspel kan utgöra friskvård och Skatteverket har tolkat domstolens beslut extensivt. Detta innebär att mycket av den verksamhet som bedrivs på golfklubbar runt om i vårt land kan utgöra underlag för friskvårdsbidrag.

Skatteverkets tolkning och arbetsgivarens hållning

Skatteverket säger

”Så länge en förmån i form av friskvårdsbidrag är av ett mindre värde, 5000 kr, ska det betraktas som en skattefri förmån. Det innebär t.ex. att den som spelar golf eller tar lektioner på ridskola kan använda friskvårdsbidrag till det." Pia Blank Thörnroos, jurist, Skatteverket

Detta innebär att till exempel grupplektioner, spelavgifter och greenfee utgör underlag för friskvårdsbidrag. Tävlingsavgifter och medlemsavgifter utgör inte underlag för friskvårdsbidrag.

Exempel på Halmstad Golfklubb

För att tydliggöra är den delen av avgiften som medlemmar betalar för sitt medlemskap som utgör spelavgift underlag för friskvårdsbidrag. Titta gärna på din egen faktura så ser du uppdelningen av avgiften.

Avgifter för Träningskortet och gruppträningar med våra duktiga tränare utgör också underlag för friskvårdsbidrag

Greenfee som erläggs till exempel av vardagsmedlemmar eller greenfeemedlemmar utgör också underlag för friskvårdsbidrag.

Arbetsgivare bestämmer

Att Skatteverket anser golfen som friskvård innebär inte att din arbetsgivare automatiskt gör det. Kontrollera vilka regler som gäller för din anställning och huruvida arbetsgivare godkänner golf som friskvård.

Skatteverket

Tolkningen av domen i Högsta förvaltningsdomstolen är relativt färsk och vi hoppas att Skatteverket gör ett mer klargörande ställningstagande avseende vad som utgöra skattefri friskvård inom en snar framtid.

Läs gärna mer på golf.se och skatteverket.se via länkarna nedan.

Christian Jakobsson, klubbdirektör

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Nya köksmästare 2019-02-12
Anmälan juniorträning 2019 2019-02-08
Nya golfregler 2019 2019-01-09
Tidsbokning 2019 2018-12-14
Frost 2018-12-12