Nya tillfälliga lokala regler

Från den 7 september gäller följande tillfälliga lokala regler

Lägesförbättring

Boll på det finklippta spelfältet, utan plikt, markeras, lyftas, rengöras och placeras inom ett scorekort.

Pluggad boll

På spelfältet får boll, som ligger i sitt nedslagsmärke, utan plikt, markeras, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg.

Bunker skadad av rinnande vatten

Skador i bunkrar på samtliga hål orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete. Regel 25-1 gäller. Inverkan av skador av rinnande vatten på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel. Lättnad får tas i bunkern utan plikt eller med ett slags plikt utanför bunkern.

Kommentarer

Fler artiklar