Handicaprevision 2017

Nu är den årliga hcp-revisionen klar. Har du fått ditt hcp ändrat har du också fått ett mail från golf.se.

Rapporten vi har utgått ifrån och som tagits fram för revidering av hcp, analyserar alla som har minst åtta ronder registrerade under 2015-2016, varav minst fyra under 2016. För att kunna ge alla ett rättvisande hcp, är det viktigt att du registrerar ALLA dina ronder, även de som inte ger någon handicapändring, d.v.s. ronder som ligger inom buffertzonen. Ju fler ronder du registrerar desto rättvisare handicap kommer du att få!

Läs mer här - http://www.golf.se/regler-och-handicap/regler-och-handicap-for-spelare/#faq-tavlingshandicap-och-handicaprevision

Kommentarer