Omtorvning av tee

Nu sker omtorvning av tee på hål 4 och hål 9. Detta görs för att åtgärda de stora problemen med groblad som har drabbat dessa områden.

Provisorisk tee

Den 3 - 4 maj spelas hålen något kortare än normalt samt från provisorisk tee.

Under helgen och nästa vecka kommer hålen spelas från sin ordinarie position men från matta.

Christian Jakobsson

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Nya golfregler 2019 2019-01-09
Kansliet är stängt 2018-12-19
Tidsbokning 2019 2018-12-14
Frost 2018-12-12
Sylvestersupé för avhämtning 2018-12-10