Omtorvning av tee

Nu sker omtorvning av tee på hål 4 och hål 9. Detta görs för att åtgärda de stora problemen med groblad som har drabbat dessa områden.

Provisorisk tee

Den 3 - 4 maj spelas hålen något kortare än normalt samt från provisorisk tee.

Under helgen och nästa vecka kommer hålen spelas från sin ordinarie position men från matta.

Christian Jakobsson

Kommentarer