Rädda barnen

Resultatlistan för Rädda barnen som spelades den 1 juli.

Pristagare

De tre första på varje bana får pris och dessa finns att hämta i receptionen.

Stort tack till alla som var med och stöttade Rädda barnens verksamhet. Alla avgifter för tävlingen tillföll Rädda barnen.

Christian Jakobsson

Kommentarer