Elvira / Julia Resultat

Reultat 13/9 Södra  banan 

ELVIRA

Klass A 8 deltagare
1:a Annika Swaffer-Gartnell  73 slag 

2:a Agneta Stangenberg 74 slag

Klass B 12 deltagare
1:a Inger Flemme        72 slag

2:a Inger Rasmusson 75 slag

3:a Raija Martinsson 77 slag
JULIA 7 deltagare
1:a Britt-Marie Kågefors  19 poäng

2:a Lilian Persson 18 poäng

Årets Elvira blev Raija Martinsson 250 poäng.

2:a Ingegerd Darin 240 poäng,

3:a Gun Larsson     235 poäng

4:a Anita Baureus   215 poäng

5:a Chris Svensson 195 poäng

Årets Julia är Els-Marie Johansson 260 poäng.

2:a Britt-Marie Kågefors  220 poäng

 

Antalet deltagare i snitt har varit 23 st /  omgång i Elvira och 4  st/ omgång i Julia.

Flitpriser gick till Raija Martinsson och Els-Marie Johansson.

 

Stort Grattis alla pristagare och tack för allas deltagande i år.

Väl mött till våren 2017 då hoppas vi på ännu fler som deltar !!

 

damkommitten / Chris Svensson