Korvkommittén och hedersledamöter

Korvkommittén

Bo Bergkvist Ordförande 035 - 12 87 65  mobnr 070 580 91 55

Sven-Erik Larsson  Ledamot 035 - 313 20  mobnr 073 324 86 04

Jörgen Persson Sponsoransvarig - mobnr 073 513 36 78

Stig-Olof Bergström  Kassör - mobnr 070 635 60 55

Ulf Jallander Sekreterare 035 - 301 60 mobnr 070 591 61 60

Christer Petersén Ledamot 035 - 314 09  mobnr 073 231 40 90

Anders Torstensson Ledamot - mobnr 076 846 48 49

Nils Göran Jakobsson It-ansvarig 035 - 18 44 25 mobnr 076 848 44 25

Hedersledamöter

Sven Arne Bjärehäll Korvgeneral 2001 - 2005