Tillfälliga lokala regler

2018-05-03 Halmstad Golfklubb Södra banan & Norra banan

Mark under arbete

Dräneringsarbete, Nytorvade & nysådda områden

Områden som får anses påverkade av dräneringsarbete eller är nytorvade samt nysådda är mark under arbete (MUA). Om spelarens boll ligger i eller vidrör MUA eller om det påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b.

Pluggad boll

På spelfältet får boll, som ligger i sitt nedslagsmärke, utan plikt, markeras, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, enligt Regel 25-2 Anm. 3.