Banguide för Södra Banan

1

Par
4
Index
11
Vit
312m
Gul
312m
Blå
297m
Röd
297m
Orange
242m

1

Par
4
Index
11
Vit
312m
Gul
312m
Blå
297m
Röd
297m
Orange
242m

Hål 1 Södra

Bästa inspelsvinkeln mot green är från vänstra delen av fairway. Vattnet börjar drygt 200 meter från backtee. Greenen lutar något åt vänster.

Södra banan

Halmstad Golfklubb är mest känd för sin Norra bana men Södra banan är faktiskt den mest spelade av våra medlemmar och utgör en verkligt dold pärla.

Banarkitekter: Rafael Sundblom, Nils Sköld, Frank Pennink och Donald A: Steel

1935 påbörjades anläggningsarbetet av en 18-hålsbana i Tylösand. Arkitekt var Rafael Sundblom. Banan godkändes av Svenska Golfförbundet den 25 maj 1938. 1963 erhölls Domänverkets tillstånd att disponera ett område för ytterligare 9 hål norr om den befintliga banan. Banarkitekt var Nils Sköld. Den 13:e maj 1967 öppnades de nya hålen för spel. Tillsammans med de sista 9 av de gamla hålen bildade de en 18-hålsbana, som idag benämns Norra Banan.

1975 påbörjades sedan arbetet med ytterligare 9 hål att anslutas till de första 9 hålen på den gamla banan. De ritades av den brittiske banarkitekten Frank Pennink.

Invigningen av den Södra Banan skedde den 12:e maj 1979.

Slope