Golfa schysst

Se gärna Svenska Golfförbundets serie med filmer Golfa Schysst. Korta, enkla tips kring banvård, speltempo och säker golf som bidrar till roligare golf för alla som befinner sig på golfbanan – medlemmar, gäster, banpersonal och andra.