Lokala regler

Tillfälliga lokala regler

From. 2021-09-30

Halmstad Golfklubb

Södra banan & Norra banan

Lägesförbättring

Boll på finklippta delen av spelfältet, får utan plikt, markeras, lyftas, rengöras och placeras inom ett scorekort.

Onormala banförhållanden (Regel 16-1)

  1. Mark under arbete (MUA)
    Dräneringssträngar är mark under arbete, lättnad får tas utan plikt.
    b. Pluggar från hålpipning är mark under arbete, lättnad får tas utan plikt.
  2. Nysådda områden är mark under arbete, lättnad får tas utan plikt.

Lättnad för pluggad boll (Regel 14.3)

När en spelares boll är pluggad på spelfältet och lättnad tillåts enligt Regel 16.3a, får spelaren ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i detta lättnadsområde

_________________________________

Ronder spelade med ovanstående regler är handicapgrundande.

Laga era nedslagsmärken och gärna ytterligare något.