Enkät - Nätverksresan 2018

Vi vill gärna utvärdera årets Nätverksresa på bästa sätt för utveckla den till att bli ännu bättre i framtiden.

Fem områden

Vi inriktar sig på fem områden -  Resandet, Boendet, Maten, Golfen och framtiden.

Era svar är viktiga för att vi ska kunna utveckla och förbättra framtidens resor.

Vänligen ange ditt svar på frågor i en skala från 1 till 10 (där 10 är mycket bra och 1 är dåligt)

Du kan även svara med text om du vill utveckla dina tankar avseende något område.

Vi hade varit mycket tacksamma om ni fyllde i enkäten.