Golfbilar och liknande fordon

Från och med säsongen 2008 krävs ett aktuellt läkarintyg för att få använda Golfbil/Golfmoped.

OBS! Aktuellt läkarintyg krävs även för privatägda Golfbilar/Golfmopeder.

Golfbilar/Golfmopeder skall framföras med respekt för banan samt på anlagda grusvägar i största möjliga mån.

Banpersonalen kan vid blöta förhållanden på kort varsel införa golfbil/golfmopeds förbud i syfte att bespara banorna kraftiga skador.

Golfbil bör bokas i förväg. För att framföra golfbil krävs B-körkort.

Pris hyra av golfbil:
Gäst - 400 kr/18 hål (600 kr/36 hål)
Medlem - 200 kr/18 hål
Årshyra medlem - 7 000 kr/år