Introduktionskort

Personer som aktivt arbetar inom golfen som ideell kraft eller professionellt är mycket välkomna att besöka vår klubb i studiesyfte.

Fritt spel

Innehavare av introduktionskort från NGU, GAF, PGA, SGA & SGF

Innehavare av dessa kort har möjlighet att besöka vår anläggning i studiesyfte inkl. fritt spel på våra banor under vardagar. För att erhålla denna möjlighet måste kortinnehavaren skriftligen anmäla sitt besök till klubben minst tre dagar före spel. Utan föranmälan får inte introduktionskort användas. Fritt spel gäller inte lör-, sön-, helgdagar.

Innehavare av introduktionskort utfärdade av NGU, GAF och SGF skall kontakta klubbdirektör Christian Jakobsson på e-post: christian.jakobsson@hgk.se.

Innehavare av SGA-kort skall kontakta banchef Stefan Ljungdahl på e-post: stefan.ljungdahl@hgk.se.

Innehavare av PGA-kort skall kontakta head pro Henrik Staff på e-post: henrik.staff@hgk.se.

Varje kortinnehavare kan utnyttja sitt kort en gång på Södra banan och en gång på Norra banan per säsong. Introduktionskort kan ej användas i samband med deltagande i av klubben utlyst golftävling.

Innehavare av introduktionskort från Hallands Golfdistriktsförbund

Innehavare av detta kort har möjlighet att besöka vår anläggning i studiesyfte inkl. fritt spel på våra banor. För att erhålla denna möjlighet måste kortinnehavaren skriftligen anmäla sitt besök till klubben minst tre dagar före spel. Utan föranmälan får inte introduktionskort användas. Två sådana tillfällen per säsong får utnyttjas.

I samband med hotellpaket

Vänligen kontakta golfklubben först och få godkännande för användning av ert introduktionskort. Därefter kan ni informera aktuellt hotell.