Hur blir jag medlem?

Halmstad Golfklubb tillämpar ett kössystem för medlemskap. För närvarande är det över tvåtusen personer som står i kö för medlemskap.

Anmälan till kö sker genom att fylla i ansökan som du hittar längre ner på sidan. Årsavgiften för stå i kön är 250 kr.

Halmstad Golfklubb tillämpar strikt köordning vid intag av nya medlemmar och endast köande erbjuds medlemskap.

Inträdesavgift

Klubbens inträdesavgift är fastställd till 3 x årsavgiften för respektive medlemskategori.