Halmstad Golfklubb

Idag utgör Halmstad Golfklubb en av Sveriges allra finaste golfklubbar med mer än 3.000 medlemmar. Varje år lockar vi till oss över 13.000 gäster och klubben är en av de mest eftertraktade i Sverige. Över 2.000 personer står i kö för medlemskap

Historik

Halmstad Golfklubb bildades 1930. Under det första året bedrevs golfspelet på en provisorisk bana, som anlagts på Kungliga Hallands Regementes övningsområde I 16.

1935 påbörjades anläggningsarbetet av en 18-hålsbana i Tylösand. Arkitekt var Rafael Sundblom. Banan godkändes av Svenska Golfförbundet den 25 maj 1938.  Även klubbhuset, vilket uppfördes av Halmstad Stad efter ritning av arkitekt Hakon Ahlberg, invigdes 1938. Trots flera om- och tillbyggnader har klubbhuset i stort sett samma profil än i dag.

1963 erhölls Domänverkets tillstånd att disponera ett område för ytterligare 9 hål norr om den befintliga banan. Banarkitekt var Nils Sköld. Den 13 maj 1967 öppnades de nya hålen för spel. Tillsammans med de sista 9 av de gamla hålen bildade de en 18-hålsbana, som idag benämns Norra Banan.

1975 påbörjades sedan arbetet med ytterligare 9 hål att ansluta till de första 9 hålen på på den gamla banan. De ritades av den brittiske banarkitekten Frank Pennink.

Invigningen av den Södra banan skedde den 12 maj 1979.

Ändringar och förbättringar har sedan fortlöpande skett enligt anvisningar från banarkitekterna Frank Pennink och hans efterträdare Donald A. Steel.