Hedersmedlemmar

Halmstad Golfklubbs stadgar § 10.3 Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i klubben

Hedersmedlemmar

Våra hedersmedlemmar

   
Sten Ljungnér
Gunnar Carlander
Björn Nordstrand
Urban Jansson
Stefan Ågren
Mikael Sorling