Hedersmedlemmar

Halmstad Golfklubbs stadgar § 10.3 Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i klubben

Hedersmedlemmar

Våra hedersmedlemmar

Sten Ljungnér
Björn Nordstrand
Urban Jansson
Stefan Ågren
Mikael Sorling
Kristina Holm