Halmstad Golfklubb tillämpar ett kössystem för medlemskap. För närvarande är det över tvåtusen personer som står i kö för medlemskap.

Anmälan till kö sker genom att fylla i ansökan som du hittar längre ner på sidan. Anmälningsavgiften till kön är 250 kr och årsavgiften är 250 kr.

Halmstad Golfklubb tillämpar strikt köordning vid intag av nya medlemmar och endast köande erbjuds medlemskap.

Inträdesavgift

Klubbens inträdesavgift är fastställd till 3 x årsavgiften för respektive medlemskategori.