Inträdeserbjudande - Juniorer födda 2010 och senare (anstånd)

Denna sidan gäller endast för dem som har fått skriftligt från Halmstad Golfklubb om erbjudande att bli medlem.

Du har nu möjlighet att bli fullvärdig medlem i Halmstad Golfklubb till säsong 2023. Eftersom du förra året begärde anstånd med ditt medlemskap och har nu 3 val där du måste välja ett av dem:

1.      Tacka JA och bli Aktiv medlem 2023

2.      Tacka NEJ, stå kvar på sin plats i kön och få ett nytt erbjudande till säsong 2024 * Se not nedan

3.      Tacka NEJ och gå ur kön

Om du väljer alternativ 1 och tackar JA får du som fullvärdig medlem obegränsad spelrätt och full möjlighet att fritt välja medlemskategori mellan säsongerna. Avgifterna som är kopplade till aktivt medlemskap för junior är en medlemsavgift på 700 kr, en spelavgift på 3 050 kr och en inträdesavgift på 11 250 kr. Avgifterna kommer att faktureras början av december med sista betalningsdag 31 januari 2023.

Vi vill gärna ha ditt svar senast 15 november 2022 genom att du fyller i svarsformuläret nedan. 

Har du minsta fråga eller undring dessförinnan får du naturligtvis höra av dig till oss på mail petra.bosson@hgk.se eller telefon 035-176800

*  Juniorer har möjlighet att tacka nej till medlemskap till och med året då de fyller 13 år och ändå behålla sin plats i kön. Medlemskap erbjuds årligen i kö-turordning.