Inträdeserbjudande - Seniorer andra erbjudandet

Denna sidan gäller endast för dem som har fått skriftligt medlemserbjudande från Halmstad Golfklubb.

Du har nu möjlighet att bli fullvärdig medlem i Halmstad Golfklubb till säsong 2024.

Eftersom du begärde anstånd förra året med ditt medlemskap och har du nu 3 val där du måste välja ett av dem:

1. Tacka JA och bli Aktiv medlem 2024

2. Tacka NEJ och ställa dig sist i kön

3. Tacka NEJ och gå ur kön

Om du väljer alternativ 1 och tackar JA får du som fullvärdig medlem obegränsad spelrätt. Avgifterna som är kopplade till aktivt medlemskap för seniorer är en medlemsavgift på 1 400 kr och en spelavgift på 7 300 kr. 

Full inträdesavgiften för 2024 är 26 100 kr.

För dig som idag är vardags- eller greenfeemedlem dras tidigare inbetald inträdesavgift ifrån.

Avgifterna tilldelas via Min Golf, www.golf.se, i början av december med sista betalningsdag 31 januari 2024.

Svar senast 31 oktober 2023.

Har du någon fråga får du gärna höra av dig via mail till petra.bosson@hgk.se eller telefon 035-176800

Med vänlig hälsningar 

Petra Bosson, Halmstad Golfklubb