Medlemskapsformer och avgifter

Medlemsavgifter 2021

Årsmötet har fastslagit följande avgifter för säsongen. 

  Senior Junior
Inträdesavgift 3 x årsavgiften 3 x årsavgiften
Fullvärdig aktiv medlem 7.300 kr 3.450 kr
Vardagsmedlem 4.550 kr 2.350 kr
Greenfeemedlem 3.000 kr 1.500 kr
Passiv medlem 1.400 kr 700 kr

 

 

 

 

 


Den högre inträdesavgiften för fullt aktiv medlem erläggs för samtliga kategorier om man som medlem vill ha möjlighet att mellan säsongerna byta medlemskategori. Erläggs endast inträdesavgift för vald kategori erbjuds inte möjligheten att byta medlemskategori mellan säsongerna.

Årsavgiften delas upp i medlemsavgift och spelavgift.

Medlemsavgiften är 1.400 kr för seniorer och 700 kr för juniorer.

Spelavgiften är det överskjutande beloppet från medlemsavgiften för respektive kategori och inkluderar 6 % mervärdesskatt.

Fullvärdig aktiv medlem

Aktiva medlemmar är medlemmar med obegränsad spelrätt och gäst till fullvärdig medlem erhåller medlemsrabatt på greenfee (200 kr/senior, 100 kr/junior).

Som fullvärdig aktiv medlem, kan man ha sitt golfid inbokat på fyra tider på vardera banan (norra och södra) hur långt fram man vill. Därefter gäller bokning 2 dagar före spel.

Oavsett om det finns fler i familjen som tex står i kö, ges inte någon annan rabatt än medlemsrabatt.

Vardagsmedlem

Under vårsäsongen t.o.m. vecka 25 och under höstsäsongen fr.o.m. vecka 34 har vardagsmedlem rätt att spela vardagar utan tidsbegränsning samt lör-, sön- och helgdagar efter kl. 14:00. Vid spel t.o.m. kl. 14:00 på lör-, sön- och helgdagar under nämnda period betalar vardagsmedlem full greenfee (eller berättigad rabatterad greenfee).
Full greenfee gäller även alla dagar och tider under perioden vecka 26 -33. Årsgreenfee kan köpas för 6450 kronor (vänligen kontakta kansliet).

Under den period som vardagsmedlemmen har rätt att spela utan att erlägga greenfee får vardagsmedlemmen ha sitt golfid inbokat på fyra tider på vardera banan (norra och södra) hur långt fram man vill.


Gäst till vardagsmedlem erhåller medlemsrabatt de dagar och under den period vardagsmedlemman har spelrätt.
Som vardagsmedlem behöver du ej betala tävlingsgreenfee på våra lottade klubbtävlingar, oavsett speldag under säsong.

Greenfeemedlem

Greenfeemedlem äger rätt att spela alla dagar mot halv greenfee alternativt årsgreenfee (8000 kr). Greenfeemedlem bokar starttid enligt samma regler som andra greenfeegäster. Greenfeemedlem kan inte ge medspelare i bollen rabatt eftersom de själva måste betala.

Som vardagsmedlem behöver du ej betala tävlingsgreenfee på våra klubbtävlingar, oavsett speldag under säsong.

Greenfeemedlem kan boka starttid 2 dagar före spel liksom andra greenfeegäster. 

9-hålsmedlem

Årsmötet nov 2015 beslöt att inte fortsätta med 9-hålsmedlemskap.

Passiv medlem

Passiv medlem har ingen spel- eller bokningsrätt och kan heller inte spela på andra banor ifall de inte är aktiva i annan klubb. Man kan vara passiv medlem så länge man själv önskar.