Arbete på banorna

Under de kommande veckorna kommer en mängd arbeten ske ute på våra banor. Några av insatserna har inverkan på golfspelet men nu gäller lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet vilket underlättar.

Skötselåtgärder samt ombyggnader

Vi kommer bland annat göra följande skötselåtgärder den närmaste tiden: 

  • Stödså fairways
  • Sanddressa fairways
  • Hålpipa greenerna på Södra banan
  • Hålpipning av fairways
  • Slyröja

Vissa av dem är väderberoende och därför går det inte att säga när de görs med lång framförhållning. Se hemsidan för aktuell information.

Ombyggnader

Hål 17 Norra banans backtee kommer att jämnas till. Detta är önskemål från både medlemmar och Europatouren inför nästa år. Arbetet påbörjas den 4 oktober och backtee är därmed inte tillgänglig.

Grästee på rangen kommer att byggas om och utökas med cirka 5 meter. Detta innebär att delar av rangen inte är tillgänglig under byggtiden. Arbetet påbörjas den 11 oktober.

Christian Jakobsson

Kommentarer