Avgiftshöjning, ny medlemsform och 105 deltagare

Igår hölls årsmöte i Halmstad Golfklubb. Bland annat beslöts att avgiften för den kommande säsongen höjs med 200 kr för fullvärdiga aktiva seniorer och 100 kr för vardagsmedlemmar samt juniorer. Dessutom införs en ny medlemsform: 9-hålsmedlemskap.

Årsmötet var en relativt lugn tillställning med 105 st röstberättigade medlemmar närvarande. En motion behandlades avseende åskskydd på våra banor. Årsmötet beslöt att remittera ärendet till fastighetskommittén för utredning.

Styrelse föreslog att en ny medlemsform införas - 9-hålsmedlemskap:

"Halmstad Golfklubb har i dag ett antal medlemmar som ofta spelar 9 hål. De flesta är äldre medlemmar som vill fortsätta med sin golf och tycker att 9 hål är tillräckligt per speltillfälle.

Vi vill därför, på försök, införa en ny medlemskategori, 9-hålsmedlem, med en lägre årsavgift. Styrelsens förslag är 3 000 kr. Försöket gäller under spelåret 2015. Rekrytering gäller i denna period 15 platser, från de medlemmar som har erlagt inträdesavgift som fullvärdiga medlemmar. I det fall försöket inte blir permanent, återgår medlem till sin tidigare kategori om inget annat önskas.

Medlemskapet ger följande möjligheter till spel:
• En 9-hålsrunda per dag.
• För spel utöver de 9 hålen erläggs halv greenfee.
• 9-hålsmedlemskap medger inte rabatt till medföljande
gäster, familjemedlemmar eller andra rabatter.
"

Årsmötet beslöt att godkänna styrelsen förslag. Vill du byta kategori till 9-hålsmedlemskap måste du anmäla detta till Halmstad Golfklubbs kansli via telefon 035-176801 eller kansli@hgk.se.

På årsmötet prisades också årets klubbmästare och Nätverkets stipendium delades ut till duktiga juniorer. Canon-stipendiet som varje år delas ut av Lasse Svensson till duktiga ungdomar i Future Club kommer nästa år bestå av en speciell dag för dessa.

Dessutom framvisades en film som beskriver år banpersonals arbete. Ta gärna del av den genom att klicka här.

Med vänlig hälsning

Christian Jakobsson, klubbdirektör

Kommentarer

Fler artiklar