Extra möte

Igår, 27 november, hölls extra möte i föreningen Halmstad Golfklubb.

Mötet inleddes med parentation för hedersmedlem Gunnar Carlander som lämnat oss - Gunnar Carlander har avlidit | Halmstad Golfklubb (hgk.se)

Den beslutsfråga som behandlades på medlemsmötet var styrelsens förslag om att utöka antalet aktiva senior medlemmar till 1600 personer. Efter en kort föredragning från styrelsen och efterföljande debatt beslöt mötet enligt styrelsens förslag. Därefter lämnade undertecknad information om att styrelsens medlemsutredning och bakgrunden till att en översyn görs av medlemskapsformerna. 67 röstberättigade medlemmar deltog i mötet.

Christian Jakobsson, klubbdirektör

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Balen 2023 2023-06-03
Korven 3 2023-05-31
Midsommarfirande 2023-05-31
Program Annika Invitational 2023 2023-05-31
Inbjudan till Ladies Invitation 18 juni 2023-05-24