Handicap – Golfens viktigaste siffra

Tävlingskommittén har från och med 2015 tagit över uppgiften att titta på det förslag på handicapförändringar som GIT levererar, baserat på redovisade rundor för 2014 (och 2013 om ni inte har minst åtta redovisade rundor).

Medianvärdet har jämförts med medianvärdet för europeiska spelare och systemet har föreslagit höjningar eller sänkningar för ett stort antal spelare. Vi har dock beslutat att enbart göra enskilda ändringar efter individuell granskning.

Till säsongen 2015 (och framöver) vill vi be er att alltid registrera de rundor där ni räknar slag eller poäng. Ni som spelar ligaspel kan föra in dessa rundor som tävlingsrundor. Detta för att revisionen nästa gång ska baseras på mer korrekt information.

Ni som tycker att ni har ett felaktigt handicap är alltid välkomna att kontakta oss för en individuell bedömning. Vi står också till tjänst om ni har några andra frågor.

Lite kuriosa

Flest antal registrerade rundor under 2014 var 103 stycken. Först på elfte plats kommer första dam med 72 registrerade rundor.

37 spelare har registrerat minst 50 rundor och av förståeliga skäl är de flesta pensionärer, men en flitig junior har registrerat 50 rundor och sänkt sig från 4,2 till 2,9.

Tråkigare är att 767 medlemmar inte registrerat en enda runda, och ytterligare 360 bara registrerat en, två eller tre rundor.

Ett stort grattis vill vi dock förära en medlem, som med 24 registrerade rundor har sänkt sig från 35 till 8,5 under 2014.

Bland de registrerade rundorna är den högsta poängen 48 och sju rundor har registrerats med 46 poäng eller mer.

 

För Tävlings- och handicapkommittén

Anders Bengtsson, Michael Broström

andersbengtsson45@hotmail.com, michael@intertec.se

Kommentarer

Fler artiklar