Kallelse och handlingar till årsmöte 2023

Medlemmarna i Halmstad Golfklubb kallas härmed till årsmöte söndagen den 26 mars kl. 14.00 i Kongresshallen på Hotel Tylösand.

Handlingar till årsmötet, Årets verksamhet 2021/2022, skickas härmed ut till medlemmarna via detta nyhetsbrev, publiceras på www.hgk.se samt finns tillgängliga på Halmstad Golfklubb. 

I detta dokument hittar ni kallelse & föredragningslista, Årsredovisning för verksamhetens förlängda räkneskapsår (16 månader) 2021/2022. Förslag från styrelsen avseende juniorinträde, medlemskapsformer och nya stadgar. Verksamhetsplan för 2023, budget för verksamhetsåret 2023 och förslag till ny ordförande och styrelse för 2023.  

Innan det formella årsmötet håller klubbdirektör Christian Jakobsson ett anförande om det gångna året på golfklubben.

Klicka här för att komma till handlingarna för årsmöte - Årets verksamhet 2021/2022

Varmt välkomna till årsmötet 2023. 

Christian Jakobsson, klubbdirektör

Frågor och svar avseende medlemskapsformerna

F: Jag är aktiv medlem, vad gäller för mig?

S: Som aktiv medlem kan du välja vilken kategori du vill tillhöra framgent men vardagsmedlemskapet kommer att fasas ut och är inte längre valbart.

F: Jag är Vardagsmedlem vad gäller för mig?

S: Vardagsmedlemskapet består i sin nuvarande form men är inte längre valbart. Det innebär att det på sikt så kommer det försvinna. Du kan också fritt välja bland övriga kategorier ifall du erlagt full inträdesavgift.

F: Jag är en köande Vardagsmedlem. Vad gäller för mig?

S: Är du en köande vardagsmedlem kommer du erbjudas aktivt medlemskap när du står på tur i kön. Efter att du erlagt inträdesavgift kan du fritt välja vilken kategori du vill tillhöra framgent. Vardagsmedlemskapet består i sin nuvarande form men är inte längre valbart.

F: Jag är greenfeemedlem, vad gäller för mig?

S: Greenfeemedlemskapet består i sin nuvarande form.

F: Jag är en köande Greenfeemedlem. Vad gäller för mig?

S: Är du greenfeemedlem köande kommer du erbjudas aktivt medlemskap när du står på tur i kön. Efter att du erlagt inträdesavgift kan du fritt välja vilken kategori du vill tillhöra framgent.

F: Jag är passiv medlem idag, kommer förändringar ske för mig?

S: Nej, du kan lugnt kvarstå som passiv medlem. Vill du ta upp golfen igen har du nu nya medlemskapsformer att välja mellan.

F: Jag är köande, vad gäller för mig och vad händer med kön?

S: Kön består i sin nuvarande form och förhoppningsvis kan vi erbjuda fler medlemskap i Halmstad Golfklubb

F: Vad baseras inträdesavgiften på?

S: Inträdesavgiften för klubben är lika med 3 x gånger årsavgiften för medlem med full spelrättighet. 

F: Vad händer för mig som junior?

S: Som junior kan du välja mellan medlemskap med full spelrättighet eller passivt medlemskap.

F: Tävlingarna spelas ofta på helger. Vad gäller för dem?

S: Du behöver ha spelrättighet för den dagen då tävlingen spelas annars behöver du erlägga tävlingsgreenfee.

F: Hur ser Styrelsen på medlemskapsformerna i framtiden?

S: Om Styrelsens förslag avseende medlemskapsformer röstas igenom av Årsmötet 2023, så kommer Styrelsen att utvärdera effekten i slutet av 2023 då alla medlemmar gjort sina val. Vid behov kommer justeringar föreslås inför Årsmötet 2024. Därefter kommer styrelsen fortsätta att löpande se över medlemskapsformerna för att anpassa dem till framtida behov och krav.

Kommentarer

Fler artiklar