Medlemsundersökning 2014

Under hösten 2014 genomförde Halmstad Golfklubb en medlemsundersökning. Den skickades ut till samtliga medlemmar över 15 år via e-post. 1099 medlemmar besvarade undersökningen.

Vidare arbete med undersökningen

Halmstad Golfklubbs styrelse och personal använder nu resultaten av undersökningen för att ytterligare förbättra vår härliga klubb. Utöver det som presenteras här finns även fritextkommentarer som underlag för detta arbete. Dessa publiceras inte eftersom det kan vara möjligt att identifiera respondenten. 

Har ni frågor om medlemsundersökningen är välkomna att kontakta klubbdirektör Christian Jakobsson

Undersökningen hittar du genom att klicka här. För att få tillgång till undersökning måste du använda dig av dina inloggningsuppgifter till Min Golf, www.golf.se.

Kommentarer

Fler artiklar