Nya regler från den 1 juni

Från och med tisdagen den 1 juni spelas golf igen som det är tänkt.

Krattor, flaggstänger & resultat

På tisdag, 1 juni, träder Regler för Golfspel, https://www.randa.org/sv-se/rog/2019/pages/the-rules-of-golf, igen i kraft fullt ut.

Detta innebär bland annat att krattorna i bunkrarna måste användas, flaggan skall tas ur hålet innan du plockar upp bollen och att resultat ska skötas.

Från detta datum försvinner samtliga tillfälliga lokala regler och golf kan igen spelas som det är tänkt.

Så tänk på följande:

- Kratta efter dig i bunkern.

- Ta ut flaggan innan du plockar upp bollen ur hålet

- För att ronden skall vara handicapgrundande måste den spelas enligt ordinarie Regler för golfspel

 
Hålkanter
 
På grund av att vi ser att våra hålkanter blir sämre under dagen så inför vi nu nya rekommendationer avseende flaggan och hålet.
 
Jag förordar med eftertryck att flaggan skall tas ut ur hålet på puttar mindre än tre meter och att den alltid skall tas ut innan bollen plockas ur hålet.
 
På längre puttar kan flaggan med fördel lämnas i hålet för snabbare spel men du måste ta ur den innan du plockar ur bollen för att inte skada hålkanterna.
 
Vi plockar idag bort ringarna som vi har haft på flaggstängerna eftersom de gör mer skada än nytta.
 
Bunkerkrattor
Från den 1 juni måste krattan användas efter att du befunnit dig i hindret. Gör bunkern fin igen efter ditt besök så att vi alla får en bättre upplevelse av banorna.
Hela krattan skall efter användning placeras i bunkern i hålets spelriktning. Se till att lägga den så att den är tillgänglig för den som har oturen att hamna i bunkern.
 
Speltempo
Vi har alla olika åsikter om speltempot på bana. Ibland varierar detta också beroende på när vi spelar och på vilket humör vi är. Vill man ha en snabb runda rekommenderar jag spel på morgonen. Då är det oftast minst antal spelare på banan och förutsättningarna är bättre för en runda i den takt ni själv önskar.
 
Går ni ut i en två eller treboll efter lunch får ni förvänta er att det är fyrbollarnas takt som gäller på banan.
 
Det viktigaste för ett bra speltempo är att vi alla tar vårt ansvar och har kontakt med bollen framför. Idealtiden för spel på banorna återfinns på våra utskrivna scorekort.  Titta inte bakåt utan fokusera istället framåt. Det är i övrigt inget dumt tips heller.
 
Laga nedslagsmärken och torvor
Laga nedslagsmärken och lägg tillbaka uppslagen torv är min ständiga uppmaning. Jag vet att jag själv inte lagar alla mina egna nedslagsmärken vid spel, men jag försöker ta minst två per green för att kompensera för mina brister. Det tycker jag att alla golfare borde göra. Det är inte svårt, tar inte lång tid och är bara bra för ens eget framtida spel. Alltså borde ursäkterna vara få. Att lägga tillbaka uppslagen torv är inte svårare.
 
Christian Jakobsson

Kommentarer

Fler artiklar