Rapport från Årsmöte 2021

67 medlemmar deltog i Halmstad Golfklubbs årsmöte den 21 november. På mötet behandlades bland annat årsredovisningen över det gånga verksamhetsåret, inkomna motioner, förslag från styrelsen, budget och verksamhetsplan för 2021/2022.

Årsmötet började med att European Tour informerade om nästa års stora händelse Scandinavian Mixed. Därefter informerade klubbdirektör Christian Jakobsson om den gångna säsongen och om den närmaste framtiden för Halmstad Golfklubb.

Fem motioner från medlemmarna behandlades och årmötet beslöt enligt styrelsens skriftliga svar som återfinns i årsmötets handlingarna.

Styrelsens förslag om förändrat verksamhets- och räkenskapsår antogs.

Kristina Holm valdes till ny hedersmedlem i Halmstad Golfklubb. Hon har genom året gjort stora ideella insatser för klubben i olika former.

Marie-Louise Jonson, kansliansvarig, avtackades inför sin kommande pensionering efter 19 år i golfklubbens tjänst. 

Vidare beslöt årsmötet att justera årsavgifterna och fastställa budgeten för det kommande verksamhetsåret enligt styrelsens förslag.

Årsavgifter 2021/2022 och 2023

  2021/2022 2023
  Senior Junior Senior Junior
Fullvärdig aktiv medlem 7600 3600 7900 3750
Vardagsmedlem 4850 2500 5150 2650
Greenfeemedlem 3300 1650 3600 1800
Passiv medlem 1400 700 1400 700

Christian Jakobsson

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Korvens första omgång 2022 2022-05-18
Sommargolfskolor 2022 2022-05-17
Golfbilsservice, 19 maj 2022-05-16
Korven startar! 2022-05-12
Mors dag, 29 maj 2022-05-12