Regler vid frost

Frost

Regel vid frost

Banorna får inte beträdas vid frost utan är helt stängda.

Banpersonalen bestämmer när banorna anses spelbara och meddelar receptionen.

Starttider bokade under tiden banorna är stängda på grund av frost anses förverkade.

Vill du vara säker på att spela så rekommenderar vi en senare starttid.

Christian Jakobsson

Kommentarer

Fler artiklar