Sandslitsning, dressning & djupluftning

Från och med den 10 oktober kommer vi utföra omfattande arbeten på våra banor för att uppnå fastare spelytor.

Vad som görs

Sandslitsning

Sandslitsning sker på följande hål den 10 - 14 oktober:

Norra banan hål 1, 3, 9, 12, 15, 17 & 18

Södra banan hål 9 och 11

När sandslitsning sker är hålet avstängt och kan inte spelas men det är bara ett hål som berörs åt gången. 

Vi försöker planera arbetet så att det har så liten inverkan som möjligt men om arbete sker på ett aktuellt hål så kan det inte spelas.

Nedan ser ni en film hur arbetet går till från Losby Golfklubb.

Djupluftning

Djupluftning sker på följande hål den 18 - 23 oktober:

Norra banan hål 2, 3, 9, 12, 14, 15, 17 & 18

Stödsådd

Samtliga håls fairway på Norra banan stödsådds under perioden 18 - 23 oktober. 

Christian Jakobsson

 

Kommentarer

Fler artiklar