Södra banan öppen men med begränsningar

Från den 24 november är det möjligt att spela golf på Södra banan igen

Provisoriska greener och tees

Södra banan är öppen med provisoriska greener och tees. 

Slagmatta skall användas på fairway. 

Golfbilar eller liknande fordon är inte tillåtna. 

Christian Jakobsson 

Kommentarer

Fler artiklar