Södra banans greener hålpipas

Under måndagen den 11 oktober hålpipas och dressas Södra banans greener

Påverkan

Detta kommer påverka bollrullen på greenerna under veckan. Välj att spela Norra banan i fall ni ha bättre greener.

Christian Jakobsson

 

Kommentarer