Tidbokning 2024

Klubben fortsätter med samma tidbokningssystem som föregående säsong, vilket innebär att man får ha sitt golf-id inbokat på fyra tider på Norra och fyra på Södra, oavsett vardag eller helg.

Förbokning av starttider

Vi kommer fortsätta att erbjuda medlemmar förbokning av starttider genom kansliets försorg. Kom ihåg att alla medlemmar som vill förboka tider på klubbens banor gärna får lämna in dessa så snart som möjligt. För att göra detta krävs att ni använder er av kansliet mall för förbokning av starttider.

Ni hittar mallan nedan. 

Tidbokningssystemet öppnas torsdagen den 16 februari och gäller mellan 22 mars och 27 oktober 2024. Det är absolut inte nödvändigt att lämna in önskemål om starttider.

För de allra flesta är det enklare att avvakta till den 16 februari, eller betydligt längre fram, och då själv gå in via ”Min golf” eller via kansliet och förboka någon lämplig tid.

Christian Jakobsson, klubbdirektör

Kommentarer

Fler artiklar