Banrådets referensgrupp

Här kan banrådets referensgrupp ange sin återkoppling av upplevelsen av våra banor. Materialet används för att utvärdera våra insatser på våra banor och för att ständigt förbättra oss.