Kategoriändringar

Övergångar mellan medlemskategorierna fullvärdig aktiv medlem, vardagsmedlem, greenfeemedlem samt passiv medlem kan ske under förutsättning att dessa anmäles skriftligen till kansliet senast 31 augusti året innan förändringen skall ske. Observera att ändring av kategori endast kan ske till sådan kategori för vilken du erlagt inträdesavgift. Alltså kan till exempel en vardagsmedlem inte förändra sin kategori till fullvärdig aktiv medlem i fall personen inte tidigare varit aktiv fullvärdig medlem.

Medlemskapsformer

Fullvärdig aktiv medlem

Aktiva medlemmar är medlemmar med obegränsad spelrätt.

Vardagsmedlem

Under vårsäsongen t.o.m. vecka 25 och under höstsäsongen fr.o.m. vecka 33 har vardagsmedlem rätt att spela vardagar utan tidsbegränsning samt lör-, sön- och helgdagar efter kl. 14:00. Vid spel t.o.m. kl. 14:00 på lör-, sön- och helgdagar under nämnda period betalar vardagsmedlem full greenfee (eller berättigad rabatterad greenfee). Full greenfee gäller även alla dagar och tider under perioden vecka 26 - 33.

Greenfeemedlem

Greenfeemedlem äger rätt att spela alla dagar mot halv greenfee alternativt årsgreenfee (8 000 kr). Greenfeemedlem bokar starttid enligt samma regler som andra greenfeegäster.

Passiv medlem

Har ingen spel –eller bokningsrätt.

 

Årsavgifter 2020

Årsmötet har 2019 fastslagit följande avgifter för säsongen 2020:

  Senior Junior
Inträdesavgift 3 x årsavgiften 3 x årsavgiften
Fullvärdig aktiv medlem 7.100 kr 3.350 kr
Vardagsmedlem 4.350 kr 2.250 kr
Greenfeemedlem 2.800 kr 1.400 kr
Passiv medlem 1.200 kr 600 kr

 

 

 

 

 

 

Observera att avgifterna gäller för innevarande säsong och årsmötet fattar nytt beslut avseende avgifterna för 2020 i november månad 2019.