Årsmöte 2020

Halmstad Golfklubbs årsmöte hölls digitalt den 29 november. På mötet behandlades bland annat årsredovisningen över det gångna verksamhetsåret, inkommen motion, budget och verksamhetsplan för 2020/2021.

Årsmötet började med information från klubbdirektör Christian Jakobsson. Han berättade om ombyggnaden som skett av restaurangen och den speciella säsong som varit pga. Covid -19.

Det har varit ett stort ökat antal spel av såväl medlemmar som gäster, tävlingar har ställts in och Annika Invitaional flyttades fram till 2022. Vi fick även information om den nya motionsslingan som har anlagts i närheten av våra banor, den pågående renoveringen av bunkrarna på Hål 13 Norra samt vår fortsatta verksamhetsinriktning med Halmstad Golfklubbs vision att skapa "Din bästa golfupplevelse".

Styrelsen kunde framvisa ett mycket positivt ekonomiskt resultat för verksamhetsåret 2019/2020.

Årsmötet beslöt i linje med styrelsens förslag att höja årsavgiften med följande:

- Senior 200 kr / junior 100 kr (avser medlemsavgiften vilket berör samtliga medlemmar).

Under årsmötet avtackades Sten-Erik Carlsson för sitt fina engagemang under sina 10 år som styrelseledamot. Sten-Erik valde att inte ställa upp för omval. 

Till Ordförande valdes, med fortsatt förtroende: Rikard Hanson

Ordinarie ledamot: Andreas Johansson Omval 2 år
Ordinarie ledamot: Eva Östergren Omval 2 år
Ordinarie ledamot: Wulf Fricke Nyval 2 år
Revisor: EY Omval 1 år
Revisor: Yvonne Wennerholm Omval 1 år
Revisorsuppleant: Peter Willner Omval 1 år

/Linda Nevrén

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Padelbanan renoveras 2021-01-04
God Jul & Gott Nytt År 2020-12-18
Träningskortet 2020-12-14
Provisoriska greener 2020-12-09
Årsmöte 2020 2020-11-30