Förbud mot golfbilar och liknande fordon

Från och med den 22 oktober råder förbud mot golfbilar och liknande fordon.

På grund av mycket nederbörd de senaste dagarna samt mindre upptorkning på hösten råder nu förbud mot golfbilar och liknande fordon.

Skulle förhållandena ändras så tar vi ett nytt beslut. Tyvärr innehåller 10 dagars prognos (27/10) stora regnmängder över Tylösand.

Christian Jakobsson

Kommentarer