Nya tillfälliga lokala regler

Nya tillfälliga lokala regler gäller från 27 september 2020.

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

2020-09-27

Halmstad Golfklubb

Södra banan & Norra banan

Onormala banförhållanden (Regel 16-1)

Mark under arbete (MUA)

  1. Dräneringssträngar är mark under arbete, lättnad får tas utan plikt.
  2. Pluggar från hålpipning är mark under arbete, lättnad får tas utan plikt.
  3. Nysådda områden är mark under arbete, lättnad får tas utan plikt.

Lättnad för pluggad boll (Regel 14.3)

När en spelares boll är pluggad på spelfältet och lättnad tillåts enligt Regel 16.3a, får spelaren ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i detta lättnadsområde

Lägesförbättring i bunker

En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

Lägesförbättring

Boll på finklippta delen av spelfältet, får utan plikt, markeras, lyftas, rengöras och placeras inom ett scorekort.

Ronder spelade med ovanstående regler är handicapgrundande.

Laga era nedslagsmärken och gärna ytterligare något. 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Padelbanan renoveras 2021-01-04
God Jul & Gott Nytt År 2020-12-18
Träningskortet 2020-12-14
Provisoriska greener 2020-12-09
Årsmöte 2020 2020-11-30