Nya tillfälliga lokala regler

Från och med den 20 maj gäller nya tillfälliga lokala regler på båda banorna.

Tillfälliga lokala regler

Halmstad Golfklubb

Södra banan & Norra banan

Onormala banförhållanden (Regel 16-1)

  1. Mark under arbete (MUA)
    a. Dräneringssträngar är mark under arbete, lättnad får tas utan plikt.
    b. Pluggar från hålpipning är mark under arbete, lättnad får tas utan plikt
    c. Nysådda områden är mark under arbete, lättnad får tas utan plikt.

Lättnad för pluggad boll (Regel 14.3)

När en spelares boll är pluggad på spelfältet och lättnad tillåts enligt Regel 16.3a, får spelaren ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i detta lättnadsområde.

Lägesförbättring i bunker

En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

Ronder spelade med ovanstående regler är handicapgrundande.

Laga era nedslagsmärken och gärna ytterligare något. 

Kommentarer