Rapport från årsmöte

71 medlemmar deltog i Halmstad Golfklubbs årsmöte den 24 november. På mötet behandlades bland annat årsredovisningen över det gångna verksamhetsåret, inkommen motion , budget och verksamhetsplan för 2019/2020.

Årsmötet började med information från klubbdirektör Christian Jakobsson. Han berättade om den gångna säsongen, ombyggnaden av klubbhuset och försökte även blicka framåt avseende Halmstad Golfklubbs utveckling. 

Själva årsmötet var en lugn tillställning och styrelsen kunde framvisa ett mycket positivt ekonomiskt resultat för verksamhetsåret 2018/2019 samt fina idrottsliga framgångar. Årsmötet beslöt i linje med styrelsens förslag att inte förändra årsavgifterna inför kommande år samt att avslå den inkomna motionen.  

Under årsmötet avtackades också Bo Gustafsson för hans 43 åriga drift av Tylösands Golfshop. Bosse tackade alla medlemmar för att golfklubben har varit en så trevlig arbetsplats under åren och fortsatte med berömma klubben för dess vilja att ständigt utvecklas.

Christian Jakobsson   

Kommentarer