Svensk Seniorgolf

FÖRSTA START FRAMFLYTTAD 60 MINUTER TILL 09.00.

OBS! Löpande start kommer ske i så snabb takt som möjligt, med första start 09.00.

Dvs. att även om första start är framflyttad 60 minuter, kommer startern släppa ut löpande, dvs. att din starttid kan bli 15-60 minuter förskjuten beroende på när du ska gå ut.

Desto senare starttid du har, desto mindre försenad kommer den bli.

Kommentarer